ม.ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
 

การเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
      สามารถเดินทางมาได้หลายทาง เช่น รถเมลย์ รถส่วนตัว รถตู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเดินทางมาเอง //จากภาคใต้ ทางถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ให้เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ จนข้ามสะพานพระราม7 แล้วเลี้ยวซ้ายทันที ไปทางนนทบุรี จะอยู่ ด้านซ้าย ป้ายรถเมลย์แรก (จุดแดงใหญ่) // ถ้ามาทางภาคเหนือ-อิสาน เข้ามาทาง ถนนวิภาวดี ให้เลี้ยวขวาข้ามวิภาวดี มายัง ถนนประชานุกูล ข้ามแยกวงสว่างค์ มาลอดใต้ สะพานพระราม7 ไปทางนนทบุรี จะอยู่ ด้านซ้าย ป้ายรถเมลย์แรก เช่นกัน // ถ้ามาทางท่าน้ำนนทบุรี จะต้องไปยูเทิน หน้าวัดสร้อยทอง กลับมาจึงนำรถเข้าได้ ยังไงขอให้เดินทางแต่เช้า เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดครับและ การเดินทางมายัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เชิญเข้าสู่ Rmutpให้กดที่รูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร