กิจกรรมของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   
 
กิจกรรมสาขา
   
 
คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หัวหน้าสาขาฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (EECON32)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 23 และพิธีเปิดตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เเสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  วานิชธนาคร (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
นิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552
งานแข่งขันโครงการราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ISH 2009) ครั้งที่ 16 ณ เมือง Cape Town ประเทศเเอฟริกาใต้
งานวิจัยที่เน้นการปฏิบัติจริง จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
คณะผู้บริหารบริษัท ED Corporation เข้าเยี่ยมชม คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.พระนคร
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
ระชุมสัมมนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาตร์
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1)
วันครบรอบสถาปนาวิทยาเขตพระนครเหนือ
กีฬาเฟืองเหนือเกมส์ และกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
ภาพงานพิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2552
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
ภาพโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มี่ที่ 1
ภาพกิจกรรมงาน เเข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ ท่านพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม โครงการ 'การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน
ประกาศรายชื่อประธานนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 2
ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ประกาศเเต่งตั้ง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่าน อาจารย์นิติพันธ์ คุณประเสริฐ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มนัส บุญเทียรทอง บุคลากรดีเด่นของ มทร.พระนคร ประจำปี 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียด...
ขอเเสดงความยินดีกับทีมกองเชียร์ Robot ของมทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงเเชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม INDEPENDENT ผ่านเข้ารอบ 32 ทีม Clip รับชมวีดิโอการเเข่งขัน.. 
ภาพบรรยากาศงานซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2552
ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดินเพื่อการกุศล RMUTP Walk Rally 2009
ภาพกิจกรรม งานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี พ.ศ. 2552
คณบดี และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมรับเสด็จฯ
คณบดี และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ถวายพระพรชัยมงคลฯ
ภาพงานทำบุญถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๑ พรรษา
ประกาศ ตารางสอบปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาีคเรียนที่ 2/2551
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไ้ ด้รางวัลจัดทำบอร์ดชนะเลิศอันดับ 3 เนื่องในวันมหามงคล 5 ธันวาฯ มหาราช
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2552
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8          
์ หลักเกณฑ์วิธีการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามระเบียบใหม่ หลักสูตร วศ.บ./อส.บ
งาน“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1”  
งานThe International Conference on Electrical Engineering  (ICEE) 2008. ณ ประเทศญี่ปุ่น
ขอเเสดงความยินดีกับนายปิยะ เจริญลาภ ไ้ด้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2551
พิธีมอบถ้วยรางวัลในการเเข่งขันกีฬา"เฟืองเหนือเกมส์" ปีการศึกษา 2551
โครงการปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบไฟ้ฟ้าภายในชุมชนเขตบางซื่อ
โครงการปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้าระบบไฟฟ้าให้กับสถานที่สาธารณะของชุมชน
โครงการปรับปรุงระบบสายดินตู้น้ำเย็นของโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคว้ารางวัลชนะเลิศ “การใช้ PLC”
การอบรมเชิงสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551
เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสโลวาเนีย (ISH2007)
เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาต ณ ประเทศญี่ปุ่น (ICEE2008)
เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิจัยวิชาการในงาน "ราชมงคลวิชาการครั้งที่ 1 " ณ มทร.ศรีวิชัย
   
   
   
   

 

ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151